lectrasa
Date:  Mar 27, 2024

Bucharest, RO

S.C Retviews Bucharest S.R.L

Junior Software Engineer

1. Conditii generale

TITULAR POST

-

DEPARTAMENT

Dezvoltare

DENUMIREA POSTULUI

Programator, cod COR: 251202

NIVELUL POSTULUI

Executie

NIVEL DE STUDII

Superior

SUBORDONAT

Manager proiect informatic – Departament Dezvoltare, Echipa Livrare si Mentenanta

COORDONEAZA

-

COLABOREAZA

Departamentele: Testare si Dezvoltare

INLOCUIT DE

Colegii de departament

INLOCUIESTE PE

Colegii de departament

 

2. Scopul general al postului

Dezvoltarea, implementarea si intretinerea scripturilor sau a programelor ce extrag automat informatii de pe diferite site-uri web, in principal din industria modei. Aceste date pot include texte, imagini, preturi, informatii despre produse, recenzii, sau orice alt tip de informatii disponibile pe paginile de produse.

 

3. Competente personale

Sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate si responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de comunicare etc.).
Sa fie apt din punct de vedere medical.

 

4. Cerinte si calificări:

 • Educatie: studii medii sau superioare
 • Cunostinte de limba engleza la un nivel mediu/avansat

5. Atributii generale

 • Foloseste limba engleza la un nivel cel putin mediu de întelegere atat scris cat si vorbit.
 • Pastreaza comunicarea activa fata de managerul de proiect informatic in a carui subordine este si de restul echipei.
 • Se asigura ca livreaza cod curat în conformitate cu codul de bune practici Python.
 • Dezvolta scripturi care sa permita extragerea de date de pe pagini web
 • Se documenteaza permanent pe teme de specialitate (studiaza carti si reviste în domeniu, documentatia în format electronic, participa în liste de discutii pe temele de interes).
 • Se asigura de securitatea programelor, a aplicatiilor si a suporturilor si dispozitivelor de stocare
 • Se asigura de corectitudinea rezultatelor obtinute
 • Se organizeaza la locul de munca tratand cu seriozitate gestionarea si planificarea proiectelor si sarcinilor
 • Participa activ la rezolvarea sarcinilor echipei
 • Împartaseste cunostintele si sustine prezentari pe subiectele pe care le-a învatat în urma cursurilor suplimentare sau cercetarilor efectuate pe cont propriu
 • Da dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;

 

6. Atributii specifice

 • Analizeaza structura si organizarea site-urilor web de pe care urmeaza sa extraga datele
 • Creeaza webscraperi, folosindu-se de libraria Scrapy catre site-urile web tinta pentru a accesa paginile si a extrage datele. Acest lucru implica gestionarea cookie-urilor, a antetelor HTTP, daca este necesar
 • Dezvolta algoritmi de extragere si parsare a datelor din continutul paginilor web. Aceasta poate implica utilizarea tehnologiilor precum XPath sau expresii regulate pentru a identifica si extrage informatiile corecte
 • Manipuleaza si prelucreaza date în functie de nevoile specifice ale proiectului. Aceasta poate include curatarea, transformarea si structurarea datelor într-un format util
 • Implementeaza gestionarea erorilor pentru a face fata situatiilor în care site-urile web tinta pot fi indisponibile sau pot raspunde cu erori.
 • Respectarea rate-limiting-ul (limitarea numarului de cereri pe unitate de timp) pentru a evita sa fie blocat sau sa creeze o presiune excesiva asupra serverelor site-urilor web.
 • Monitorizeaza performanta si stabilitatea scripturilor de webscraping si efectueaza actualizari si ajustari atunci cand site-urile web tinta sau structura datelor se schimba.
 • Depaneaza scripturile sau programele de webscraping pentru a asigura ca acestea functioneaza corect si colecteaza datele dorite.
 • Documenteaza în mod corespunzator scripturile si procesele de webscraping si sa furnizeaza periodic actualizari echipei în functie de nevoi
 • Face revizuire de cod (code review)
 • Foloseste aplicatiei interne de etichetare într-un mod transparent si activ
 • Gaseste solutii eficiente si potrivite pentru îmbunatatirea framework-ului de webscraping sau contribuie activ la îmbunatatirea solutiilor existente

 

7. Atributii administrative

a) se informeaza permanent/ zilnic/s aptamanal/ lunar cu privire la regulamente / politici/ proceduri / instructiuni de lucru accesand urmatoarea cale: mail/SharePoint

b) se documenteaza permanent in vederea utilizarii corecte a echipamentelor de lucru, in conformitate cu recomandarile producatorilor si instructiunile primite

c) respecta regulamentele/politicile/procedurile/instructiunile de lucru

 

8. Atributii specifice SSM si SU

a) isi insuseste si respecta prevederile legislatiei in domeniul SSM si SU, precum si normele de aplicare a acestora

b) isi insuseste si respecta regulamentele, instructiunile, procedurile si politicile din domeniul SSM si SU

c) participa la instruirile generale si periodice de SSM si SU conform planificarilor, sau la solicitarea angajatorului sau a serviciului extern

d) se prezinta la controalele de medicina muncii la angajare, la schimbarea locului de munca sau periodic la solicitarea angajatorului

e) coopereaza cu angajatorul, medicul de medicina muncii si serviciul extern pentru a permite acestora asigurarea unor conditii de lucru sigure si fara riscuri pentru securitatea si sanatatea tuturor participantilor la procesul de munca, precum si crearea unui mediu de lucru curat, nediscriminatoriu si echilibrat

 

9. Principalele responsabilitati:

a) Atributiile de serviciu obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza corespunzatoare unei parti de 100% din salariul de baza.
Este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa.

b) Raspunde de calitatea si eficacitatea operatiilor efectuate

c) Raspunde patrimonial in cazul in care distruge sau deterioreaza in mod voit echipamentele tehice puse la dispozitie de angajator

d) Raspunde pentru corectitudinea si veridicitatea informatiilor transmise angajatorului, colegilor, medicului de medicina muncii sau serviciului extern de SSM si SU.

 

10. Interdictii:

a) telesalariatului ii este interzis sa consume in timpul programului de munca: substante interzise prin lege, medicamente sau plante cu efect halucinogen, alcool ori alte produse nocive

b) telesalariatului ii este interzis sa fumeze in spatiile inchise de la locul de munca, cf. legii 349/2002, art 3, alin 1

b) telesalariatului ii este interzis sa paraseasca locul de munca in timpul programului fara acordul prealabil al superiorului direct

c) telesalariatului ii este interzis sa intreprinda actiuni de violenta fizica, psihica sau verbala asupra oricarei persoane

d) telesalariatului ii este interzis sa presteze orice alta activitate in interes propriu, pentru un alt angajator sau pentru o terta persoana in timpul programului de lucru stabilit in contractul individual de munca

 

11. Conditii de lucru:

a) Program de lucru:

1. Durata normală a muncii pentru salariații angajați cu normă întreagă este de regulă inegală, de 40 de ore pe săptămână, minim 6 ore pe zi, maxim 10 ore zi.

2. Repartizarea programului de munca se face flexibil in zilele de Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri,  cu 30 minute pauza in afara programului, dupa cum urmeaza:

Program flexibil

7 am – 11:30 am

Program fix

11:30 am – 15:30 pm

Program flexibil

15:30 pm – 20:20 pm

 

b) Mediu de lucru:

Activitatea se desfasoara in conditii normal de munca, in conformitate cu prevederile legale.

c) Riscurile specifice postului:

Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice postului sunt prevazute in evaluarile de risc ale locului de munca si in fisa de identificare a factorilor de risc profesional.

 

12. Formare profesionala:

Telesalariatul are obligatia de a participa la programele de formare profesionala organizate de catre angajator, potrivit prevederilor din contractul colectiv de munca si regulamentul intern

 

13. Evaluarea profesionala:

Evaluarea profesionala se va face dupa cum urmeaza:

a) Initiala/la angajare

b) Periodic, anual in perioada 1 Noiembrie – 31 Decembrie

c) Continuu

d) Prealabila concedierii pentru necorespundere profesionala

Procedurile evaluarilor profesionale se regasesc in Regulamentul Intern.

 

14. Evolutie profesionala:

Un post considerat promovare pentru aceasta categorie este Programator in cadrul echipei Structural, cu respectarea conditiilor de studii si sustinerea unei evaluari profesionale initiale in vederea stabilirii nivelului de pregatire, conform prevederilor Regulamentului Intern.

 

15. Dispozitii finale:

a) neindeplinirea totala sau partiala a atributiilor specificate in fisa postului, constituie abatere disciplinara / motiv de sanctionare in conformitate cu Regulamentul Intern si prevederile legale in vigoare.

b) prevederile din fisa postului se pot completa de conducerea companiei cu orice alte atributii in concordanta cu specificul functiei si al departamentului din care face parte angajatul.

c) prezenta fisa de post poate fi modificata de angajator cu respectarea Regulamentului Intern si a conditiilor privind informarea prealabila a angajatului.